{{vm.model.FirstName}} {{vm.model.LastName}}

Dane podstawowe

Data wpisu
{{prepareDate(vm.model.EntryDate)}}
Imiona
{{vm.model.FirstName}}
Nazwisko
{{vm.model.LastName}}
Imię ojca
{{vm.model.FatherName}}
Data urodzenia
{{prepareDate(vm.model.BirthDate)}}
Miejsce urodzenia
{{vm.model.PlaceOfBirth}}
Wykształcenie
{{vm.model.TypeOfEducation}}

Adres korespondencyjny

Ulica
{{vm.model.Street}}
Numer domu
{{vm.model.BuildingNumber}}
Numer mieszkania
{{vm.model.ApartmentNumber}}
Kod pocztowy
{{vm.model.PostalCode}}
Miejscowość
{{vm.model.City}}

Dane dodatkowe

Wykształcenie
{{vm.model.TypeOfEducation}}
Numer ewidencyjny PESEL
{{vm.model.Pesel}}
Numer dokumentu tożsamości obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej
{{vm.model.DocumentNumber}}
Numer uprawnień
{{vm.model.PermissionNumber}}
Wykreślenie z rejestru osoby
Tak
Nie
Data wykreślenia
{{prepareDate(vm.model.CassationDate)}}